Värmetimmer

Värmetimmer – snäppet bättre

Värmetimmer är den byggtekniska lösningen för PolarHouse. Denna lösning kombinerar den vackra, robusta karaktären hos ett traditionellt timmerhus med moderna elementkonstruktioner. Precis som ett timmerhus, men utan de bekymmer som träets egenskaper kan medföra.

I benämningen värmetimmerhus hänvisar ordet ”timmer” till PolarHouses populära ytter- och innerbeklädnadsdetaljer som också omfattar bastanta timmerknutar. I dag erbjuder vi också andra alternativ för beklädnad och knutar. Samtliga alternativ har självklart samma tekniska fördelar och starka egenskaper som vår konstruktionslösning ger.

Standardvärmetimmer

 • massivtimmerknutar 5” x 7” lamelltimmer (115 x 172 mm); levereras som ett lättmonterat, enhetligt element som når ända upp till yttertaket
 • ytterbeklädnad av timmerpanel, 21 mm
 • luftspalt, 22 mm
 • vindskyddsskiva 12 mm, sammanhängande skiva ända ut till knuten
 • värmeisolering i villa, korslagd stomme 45 + 175/198 mm (+ isolering mineralull tot. 220 mm / Ekovilla tot. 250 mm) eller i fritidshus 175 mm; också isoleringsullen i knutarna installeras på fabriken
 • ångspärr eller luftspärr
 • invändig beklädnad av timmerpanel 21 mm eller gipsskiva
vakiolampohirsi
vakionurkka

Megavärmetimmer

 • massivtimmerknutar 7” x 9” lamelltimmer (170 x 218); levereras som ett lättmonterat, enhetligt element som når ända upp till yttertaket
 • ytterbeklädnad av timmerpanel, 28 mm
 • luftspalt, 22 mm
 • vindskyddsskiva 12 mm, sammanhängande skiva ända ut till knuten
 • värmeisolering i villa, korslagd stomme 45 + 175/198 mm (+ isolering mineralull tot. 220 mm / Ekovilla tot. 250 mm) eller i fritidshus 175 mm; också isoleringsullen i knutarna installeras på fabriken
 • ångspärr eller luftspärr
 • invändig beklädnad av timmerpanel 21 mm eller 28 mm eller gipsskiva
jattilampohirsi
jattinurkka

Cityknut

 • massiva knutbrädor med dekorativa räfflor 42 x 148–190 mm
 • ytterbeklädnad av timmerpanel, 21 eller 28 mm
 • luftspalt, 22 mm
 • vindskyddsskiva 12 mm, sammanhängande skiva ända ut till knuten
 • värmeisolering i villa, korslagd stomme 45 + 175/198 mm (+ isolering mineralull tot. 220 mm / Ekovilla tot. 250 mm) eller i fritidshus 175 mm; också isoleringsullen i knutarna installeras på fabriken
 • ångspärr eller luftspärr
 • invändig beklädnad av timmerpanel 21 mm eller 28 mm eller gipsskiva
citynurkka
citykulma-sivusta