Mineralull

Femstjärnig mineralull som standard

PolarHouse-konstruktionen isoleras med Isover KL33-mineralull (Lambda=0,033 W/m²K) som standard. Till sina värmeisoleringsegenskaper tillhör den ullisoleringsmaterialens ultrabästa, femstjärniga klass. Dess värmeisoleringsförmåga är över 10 procent bättre än hos vanlig mineralullisolering.

Produkten tillverkas av oorganiskt och kemiskt neutralt material. Den murknar inte och är helt luktfri, och den erbjuder inget växtunderlag för mögelsvampar. Produkten uppfyller kraven på utsläppskategori M1 för byggmaterial.

rakenne-ruotsi-mineraalivilla