Rekisteriseloste

Tämä on PolarHouse.com-verkkosivuston lainmukainen tietosuojaseloste
(henkilötietolaki 10 ja 24 §).

Laatimispäivä: 11.6.2018. ( PolarHouse voi muuttaa tämän rekisteriselosteen sisältöä ja ilmoittaa muutoksesta tällä sivulla. )

1. REKISTERINPITÄJÄ
Nordic PolarHouse Oy ( jäljemmässä ”PolarHouse” )
Sannitie 2
94450 Keminmaa

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ
Hannu Jänkälä
hannu.jankala@polarhouse.com
040 587 3015

3. REKISTERIN NIMI
PolarHouse.com-verkkosivuston käyttäjärekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS (REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS)
PolarHouse.com-verkkosivuston käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään käyttäjien www-sivustolla tekemien valintojen tallentamiseen, käyttäjien tekniseen tunnistamiseen, asiakassuhteiden hoitamiseen sekä asiakastiedon seurantaan ja analysointiin, joiden tavoitteena on viestinnän kohdentaminen, yleiset markkinointitarkoitukset sekä muut verkkopalveluihin liittyvät tarkoitukset.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
PolarHouse kerää ja käsittelee seuraavia tietoja:
– nimi
– sähköpostiosoite
– puhelinnumero
– paikkakunta
– käyttäjäkohtaiset valinnat, kuten esitteiden tilauslomakkeeseen täytetyt tiedot
– käyntiajat www-sivustolla ja muut kävijäseurantatiedot

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteritiedot on kerätty PolarHousen www-sivustolla osoitteessa www.PolarHouse.com vierailleista käyttäjistä. Tietoja kerätään automaattisen kävijäseurannan avulla sekä käyttäjän itse antamista tiedoista, jotka hän on lähettänyt www-sivustolla olevien yhteydenotto- sekä muiden lomakkeiden ja toimintojen kautta.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tiedot tallennetaan suojattuun tietokantaan, johon ei ole pääsyä ulkopuolisilla. PolarHouse.com-verkkosivuston ohjelmistoratkaisuissa noudatetaan korkeaa tietoturvallisuutta, jolla pyritään estämään tietomurrot sekä tietojen vuotaminen ulkopuolisille.

PolarHouse huolehtii organisaatiossaan siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimen ylläpitotunnuksia ja muita verkkosivuston turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Kaikilla tietojen käsittelyyn osallistuvilla työntekijöillä on salassapitovelvollisuus.

9. REKISTERÖIDYN KIELTO-OIKEUS
PolarHouse.com-verkkosivuston käyttäjillä on lainmukainen (henkilötietolaki 30 §) oikeus kieltää tietojensa käytön myynti- ja markkinointitarkoituksiin. Kielto tulee tehdä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

10. REKISTERÖIDYN TARKASTUS-OIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot sekä saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. TIEDON KORJAAMINEN
PolarHouse.com-verkkosivuston käyttäjillä on oikeus pyytää korjaamaan tai poistamaan rekisteriin tallennetun virheellisen tiedon. Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.