Utbildningslokaler för vinterkörning och restauranger i Levi

Levi är ett av de största skidcentren i Finland. I Levi bygger PolarHouse två utbildnings- och restaurangbyggnader på 300 kvadratmeter samt sammanlagt fyra stora bilhallar. Den första restaurangen och två bilhallar är redan i användning. Hela servicehelheten med banor och byggnader byggs färdigt vintern 2014– 2015. Utbildning i vinterkörning och bilsportupplevelser erbjuds av Levi Rally Center.