Det moderna trähuset

I ett träbeklätt PolarHouse-hus består den moderna ytterbeklädnaden av PolarHouses egen, grova profil UYW på 28 x 195 mm. Dess finrivna yta är ett utmärkt och hållbart underlag för målarfärg. Även detta beklädnadsalternativ kommer med dold spikning som inte lämnar några synliga spikhuvuden som skulle kunna rosta.

Pricken över i är våra smäckra kantlister eller stadigare knutbrädor.

Innerväggarna kan bekläs med timmerpanel eller gipsskiva efter ditt önskemål.

Modern träbeklädnad

smäckra kantlister 20 x 70–90 mm, finrivna
ytterbeklädnad med UYW-spontad bräda 28×195 mm, finriven
luftspalt, 22 mm
vindskyddsskiva 12 mm, sammanhängande skiva ända ut till knuten
värmeisolering i villa, korslagd stomme 45 + 175/198 mm (+ isolering mineralull tot. 220 mm / Ekovilla tot. 250 mm) eller i fritidshus 175 mm; också isoleringsullen i knutarna installeras på fabriken
ångspärr eller luftspärr invändig beklädnad av timmerpanel 21 mm eller 28 mm eller gipsskiva

UYW-nurkka