PolarHouse med en vårmässa i Luleå

PolarHouse är med vårmässan Luleå i Arcushallen 5. – 7 maj 2017. Välkomna!